Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 76 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 76 из 294
76
uVOd
Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako
biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka
Philips, registrirajte svoj proizvod na: www.philips.
com/welcome.
opći Opis (SL. 1)
a
Mlaznica za paru
B
Poklopac otvora za punjenje
C
Gumb za paru
D
Kontrola pare
E
Gumb za dodatnu količinu pare
F
Gumb Ionic DeepSteam (samo GC4880,
GC4875, GC4870)
G
Gumb Ionic DeepSteam (samo GC4880,
GC4875, GC4870)
h
Regulator temperature
I
Žuti indikator temperature (svi modeli) /
crveni indikator automatskog isključivanja
(samo GC4880, GC4875, GC4870, GC4865,
GC4860, GC4856).
J
Kabel za napajanje
k
Pločica s oznakom
l
Površina za glačanje
M
Gumb Calc-Clean za čišćenje kamenca
Nije prikazano: zaštitna folija otporna na toplinu
(samo GC4880)
Nije prikazano: posudica za punjenje
vAžNO
Prije korištenja aparata pažljivo pročitajte ovaj
korisnički priručnik i spremite ga za buduće potrebe.
opAsNOsT
-
Nikada ne uranjajte glačalo u vodu.
hRvatSkI
Образец
Мануал подходит для устройств