Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 78 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 78 из 294
-
Nakon glačanja, tijekom čišćenja aparata, punjenja
ili pražnjenja spremnika za vodu i kad nakratko
ostavljate glačalo bez nadzora: postavite kontrolu
pare na položaj 0, postavite glačalo u uspravni
položaj i iskopčajte kabel za napajanje iz zidne
utičnice.
-
Glačalo uvijek stavljajte i koristite na stabilnoj,
ravnoj i vodoravnoj površini.
-
Nemojte stavljati parfem, ocat, izbjeljivač, sredstva
protiv kamenca, sredstva za olakšavanje glačanja ili
neka druga kemijska sredstva u spremnik za vodu.
-
Ovaj aparat namijenjen je isključivo uporabi u
kućanstvu.
ELeKTrOmAgNeTsKA pOLjA (EMF)
Ovaj proizvod tvrtke Philips sukladan je svim
standardima koji se tiču elektromagnetskih polja
(EMF). Ako aparatom rukujete pravilno i u skladu
s ovim uputama, prema dostupnim znanstvenim
dokazima on će biti siguran za korištenje.
Prije prVOg KOriŠTeNjA
1
Naljepnice, zaštitnu foliju ili plastiku skinite s
površine za glačanje.
2
Posudicu za punjenje isperite i osušite.
PripremA zA KOriŠTeNje
PUNjeNje spremNiKA zA VOdU
vrsTA VOde KOjU je pOTrebNO KOrisTiTi
Spremnik vode možete napuniti običnom vodom iz
slavine.
hRvatSkI
78
Образец
Мануал подходит для устройств