Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 79 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 79 из 294
Savjet: Ako je voda u vašem području vrlo tvrda,
savjetujemo da je pomiješate s jednakom količinom
destilirane vode. Nemojte koristiti samo destiliranu
vodu.
1
Provjerite je li aparat isključen iz napajanja.
2
Postavite kontrolu pare na položaj 0 (= bez
pare).
3
Otvorite poklopac otvora za punjenje.
4
Glačalo nagnite prema natrag i pomoću
posudice za punjenje spremnik za vodu
napunite vodom iz slavine do maksimalne
razine.
Nemojte puniti spremnik za vodu iznad oznake
MAX.
Nemojte stavljati parfem, ocat, izbjeljivač, sredstva
protiv kamenca, sredstva za olakšavanje glačanja ili
neka druga kemijska sredstva u spremnik za vodu.
5
Zatvorite poklopac otvora za punjenje (‘klik’).
odAbir pOsTAVKi TemperATUre i pAre
POsTAVKe TemperATUre i pAre
Vrsta tkanine
Postavka
temperature
Postavka
pare
Dodatna
količina
pare
Ionic
DeepSteam
(samo neki
modeli)
Lan
MAX
5-6
\
da
Pamuk
3
3-4
\
da
Vuna
2
1-2
N.A.
da
hRvatSkI
79
Образец
Мануал подходит для устройств