Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 80 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 80 из 294
Vrsta tkanine
Postavka
temperature
Postavka
pare
Dodatna
količina
pare
Ionic
DeepSteam
(samo neki
modeli)
Svila
1
0
N.A.
N.A.
Sintetika (npr.
akril, najlon,
poliamid,
poliester)
1
0
N.A.
N.A.
1
Samo neki modeli: skinite zaštitnu foliju
otpornu na toplinu.
Nemojte ostavljati zaštitnu foliju na površini za
glačanje tijekom glačanja.
2
Postavite glačalo uspravno.
3
Za podešavanje potrebne temperature glačanja
okrenite regulator temperature u odgovarajući
položaj (pogledajte navedenu tablicu “Postavke
temperature i pare”).
Vrstu tkanine provjerite na ušivenoj markici.
Ako ne znate od kojeg materijala je odjevni predmet
koji glačate, odredite odgovarajuću temperaturu
glačanjem dijela koji nije vidljiv tijekom nošenja ili
korištenja.
Svila, vuna i sintetika: glačajte ih s obrnute strane
kako bi spriječili pojavu sjajnih mrlja. Također,
nemojte koristiti funkciju raspršivanja.
Glačanje započnite s materijalima koji zahtijevaju
najniže temperature glačanja, kao što je sintetika.
hRvatSkI
80
Образец
Мануал подходит для устройств