Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 82 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 82 из 294
GLAčANje s pArOm
1
Provjerite ima li u spremniku dovoljno vode.
2
Postavite potrebnu temperaturu glačanja
(poglavlje “Priprema za korištenje”, odjeljak
“Odabir postavki temperature i pare”).
3
Postavite odgovarajuću postavku pare
(poglavlje “Priprema za korištenje”, odjeljak
“Odabir postavki temperature i pare”).
Napomena: Glačalo će početi proizvoditi paru čim se
postigne postavljena temperatura.
GLAčANje Uz dOdATNU KOLičiNU pAre
1
Za dodatnu količinu pare prilikom
glačanja pritisnite i zadržite gumb za dodatnu
količinu pare.
GLAčANje Uz IONic DeepSTeAm (sAmO NeKi
mOdeLi)
Kada koristite funkciju Ionic DeepSteam tijekom
glačanja s parom, čestice pare bit će sitnije od čestica
koje nastaju tijekom uobičajenog glačanja s parom.
Sitne čestice pare prodiru dublje u tkaninu, posebno
debelu tkaninu. To olakšava uklanjanje nabora koji se
teško glačaju.
1
Provjerite ima li u spremniku dovoljno vode.
hRvatSkI
82
Образец
Мануал подходит для устройств