Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 84 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 84 из 294
Napomena: Mlaz iona može se razlikovati, ovisno o
temperaturi glačanja.
ZNAčAjKe
FUNKcijA rAsprŠiVANjA
Funkciju raspršivanja možete koristiti pri svakoj
temperaturi za vlaženje tkanine koju želite izglačati.
Tako se uklanjaju tvrdokorni nabori.
1
Provjerite ima li u spremniku dovoljno vode.
2
Pritisnite gumb za raspršivanje nekoliko puta
kako biste navlažili tkaninu koju glačate.
FUNKcijA jAKOg mLAzA pAre
Jaki mlaz pare iz posebnog vrha Steam Tip površine
za glačanje olakšava uklanjanje nabora koji se teško
glačaju. Mlaz pare poboljšava raspodjelu pare na svaki
dio odjevnog predmeta.
Funkcija dodatne količine pare se može koristiti
isključivo pri postavkama temperature između
3
i MAX.
1
Pritisnite i otpustite gumb za dodatnu količinu
pare.
oKOmiTi mLAz pAre
1
Funkciju dodatne količine pare možete koristiti
i kada glačalo držite u okomitom položaju.
To je korisno za uklanjanje nabora na izvješenoj
odjeći, zavjesama itd.
Mlaz nikada nemojte usmjeravati prema ljudima.
hRvatSkI
84
Образец
Мануал подходит для устройств