Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 86 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 86 из 294
ČiŠćeNje i OdržAVANje
ČiŠćeNje
1
Postavite kontrolu pare na položaj 0, izvadite
utikač iz zidne utičnice i ostavite glačalo da se
ohladi.
2
Očistite komadiće kamenca i ostalu nečistoću
s površine za glačanje vlažnom tkaninom i
neabrazivnim (tekućim) sredstvom za čišćenje.
Površina za glačanje uvijek treba biti glatka i
zato izbjegavajte kontakt površine za glačanje s
metalnim predmetima. Nikada nemojte koristiti
žičanu spužvicu, ocat ili druge kemikalije za čišćenje
površine za glačanje.
3
Očistite gornji dio glačala vlažnom tkaninom.
4
Redovito ispirite spremnik vodom. Nakon
ispiranja ispraznite spremnik za vodu.
SUsTAV s dVOsTrUKim djeLOVANjem prOTiV
NAKUpLjANjA KAmeNcA
-
Tableta Anti-Calc sprječava taloženje kamenca na
otvorima za izlaz pare. Tableta je stalno aktivna i ne
treba se mijenjati.
-
Funkcija Calc-Clean uklanja komadiće kamenca.
kOriŠTeNje fUNKcije CALc-CLeAN
Funkciju Calc-Clean koristite svaka dva tjedna. Ako
je voda u vašem području vrlo tvrda (to jest, ako
tijekom glačanja iz površine za glačanje izlaze djelići
kamenca), koristite tu funkciju i češće.
1
Provjerite je li aparat isključen iz napajanja.
2
Postavite kontrolu pare u položaj 0.
hRvatSkI
86
Образец
Мануал подходит для устройств