Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 88 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 88 из 294
SpremANje
1
Postavite kontrolu pare na položaj 0 i isključite
glačalo iz napajanja.
2
Ispraznite spremnik za vodu.
3
Ostavite glačalo da se ohladi na sigurnom
mjestu.
4
Omotajte kabel za napajanje oko držača kabela
i učvrstite ga kopčom.
5
Glačalo spremite u uspravnom položaju na
suho i sigurno mjesto.
ZAŠTiTNA fOLijA OTpOrNA NA TOpLiNU (sAmO NeKi
mOdeLi)
Glačalo možete odložiti na zaštitnu foliju otpornu na
toplinu neposredno nakon glačanja. Ne morate ga
prvo ostaviti da se ohladi.
Nemojte koristiti zaštitnu foliju tijekom glačanja.
1
Omotajte kabel za napajanje oko držača kabela
i učvrstite ga kopčom.
2
Stavite glačalo na zaštitnu foliju.
1
2
hRvatSkI
88
Образец
Мануал подходит для устройств