Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 90 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 90 из 294
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Regulator
temperature
postavljen je na MIN.
Postavite regulator temperature u
odgovarajući položaj.
Glačalo ne
proizvodi
paru.
U spremniku nema
dovoljno vode.
Napunite spremnik za vodu
(pogledajte poglavlje “Priprema
za korištenje”, odjeljak “Punjenje
spremnika za vodu”).
Kontrola pare je
postavljena u položaj
0.
Postavite kontrolu pare na
položaj između 1 i 6 (pogledajte
poglavlje “Korištenje aparata”,
odjeljak “Glačanje s parom”).
Glačalo nije
dovoljno vruće i/ili
je uključena funkcija
zaustavljanja kapanja.
Postavite temperaturu glačanja
koja odgovara glačanju s parom
(
2
do MAX). Prije početka
glačanja glačalo stavite u okomiti
položaj i pričekajte da se
indikator temperature isključi.
Glačalo ne
proizvodi
dodatnu
količinu
pare.
Prečesto se koristili
funkciju dodatne
količine pare u
kratkom razdoblju.
Nastavite glačati u vodoravnom
položaju i pričekajte malo prije
ponovnog korištenja dodatne
količine pare.
Glačalo nije
dovoljno vruće.
Postavite temperaturu glačanja
pri kojoj se može koristiti funkcija
mlaza pare (
3
do MAX).
Prije ponovnog korištenja funkcije
mlaza pare glačalo stavite u
okomiti položaj i pričekajte da se
indikator temperature isključi.
hRvatSkI
90
Образец
Мануал подходит для устройств