Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 91 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 91 из 294
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Tijekom
glačanja
na tkaninu
padaju kapi
vode.
Niste ispravno
zatvorili poklopac
otvora za punjenje.
Pritišćite poklopac dok ne
začujete ‘klik’.
Stavili ste sredstvo
za čišćenje u
spremnik za vodu.
Isperite spremnik za vodu i ne
stavljajte sredstva za čišćenje.
Postavljena
temperatura je
preniska za glačanje
s parom.
Postavite temperaturu od ili
2
višu.
Funkciju dodatne
količine pare koristili
ste pri temperaturi
ispod
3
.
Postavite regulator temperature
na položaj između
3
i MAX.
Nakon što
se glačalo
ohladilo
ili nakon
što ste ga
spremili iz
površine
za glačanje
kapa voda.
Stavili ste glačalo u
vodoravan položaj s
preostalom vodom
u spremniku.
Ispraznite spremnik za vodu.
hRvatSkI
91
Образец
Мануал подходит для устройств