Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 103 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 103 из 194
Gludināšana bez tvaika
1
Pagrieziet tvaika vadību pozīcijā 0 (= bez tvaika).
2
Iestatiet nepieciešamo gludināšanas temperatūru (skatiet nodaļas
“Sagatavošana lietošanai” sadaļu “Temperatūras un tvaika režīma
izvēle”).
Gludināšana ar tvaiku
1
Pārliecinieties, vai tvertnē ir ūdens.
2
Iestatiet nepieciešamo gludināšanas temperatūru (skatiet nodaļas
“Sagatavošana lietošanai” sadaļu “Temperatūras un tvaika režīma
izvēle”).
3
Iestatiet nepieciešamo tvaika režīmu (skatiet nodaļas “Sagatavošana
lietošanai” sadaļu “Temperatūras un tvaika režīma izvēle”).
Piezīme. Gludeklis sāk izdalīt tvaiku tiklīdz tas ir sasniedzis uzstādīto
temperatūru.
Gludināšana ar tvaiku, izmantojot papildu tvaiku
1
Lai gludināšanas laikā iegūtu papildu tvaiku, nospiediet un turiet
nospiestu pastiprināta tvaika pogu.
LATVIEŠU
105
Образец