Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 106 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 106 из 194
Automātiska izslēgšanās funkcija (tikai atsevišķiem modeļiem)
Automātiska izslēgšanas funkcija automātiski izslēdz gludekli, ja tas kādu laiku
nav kustināts.
,
Automātiskās izslēgšanās indikators mirgo norādot, ka automātiskās
izslēgšanas funkcija ir izslēgusi gludekli.
Lai gludeklis atkal uzkarstu:
1
Paceliet gludekli vai viegli to pakustiniet.
,
Sarkanais automātiskās izslēgšanās indikators izdziest.
,
Ja gludināšanas virsmas temperatūra ir nokritusi zem uzstādītās
gludināšanas temperatūras,dzintarkrāsas temperatūras lampiņa ieslēdzas.
2
Ja pēc gludekļa pakustināšanas iedegas dzintara krāsas temperatūras
lampiņa, pagaidiet, līdz tā nodziest, pirms sākat gludināšanu.
Piezīme. Ja pēc gludekļa pakustināšanas dzintara krāsas temperatūras
lampiņa neiedegas, gludināšanas virsmai joprojām ir vajadzīgā temperatūra un
gludeklis ir gatavs lietošanai.
Tīrīšana un kopšana
Tīrīšana
1
Uzstādiet tvaika vadību 0 pozīcijā, izņemiet kontaktdakšu no sienas
kontaktligzdas un ļaujiet gludeklim atdzist.
2
Noslaukiet nolobījušās daļiņas no gludināšanas virsmas ar mitru
drānu un neabrazīvu (šķidru) tīrīšanas līdzekli.
Lai uzturētu gludināšanas virsmu gludu, nepieskarieties gludeklim ar
metāla priekšmetiem. Gludināšanas virsmas tīrīšanai nekad nelietojiet
skrāpjus, etiķi vai citas ķīmiskas vielas.
3
Noslaukiet gludekļa augšdaļu ar mitru drānu.
4
Regulāri skalojiet ūdens tvertni ar ūdeni. Pēc izskalošanas iztukšojiet
tvertni.
Divkārša Active Calc sistēma
-
Anti-Calc tablete neļauj katlakmenim aizsprostot tvaika atveres. Tablete
ir pastāvīgi aktīva un nav jāmaina.
-
Calc-clean funkcija noņem katlakmens daļiņas no gludekļa.
Calc-Clean funkcijas izmantošana
Izmantojiet Calc-Clean funkciju ik pēc divām nedēļām. Ja vietā, kur dzīvojat,
ūdens ir ļoti ciets (piemēram, ja gludināšanas laikā no gludekļa klātnes
atdalās plēksnes), lietojiet Calc-Clean funkciju biežāk.
LATVIEŠU
108
Образец