Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 107 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 107 из 194
1
Pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no elektrotīkla.
2
Pagrieziet tvaika vadību pozīcijā 0.
3
Piepildiet ūdens tvertni līdz MAX līmeņa atzīmei.
Nelejiet ūdens tvertnē etiķi vai citus tīrīšanas līdzekļus.
4
Pagrieziet temperatūras ciparripu pret MAX iezīmi.
5
Iespraudiet elektrības vada spraudni iezemētā sienas kontaktligzdā.
6
Kad temperatūras lampiņa nodzisusi, atvienojiet gludekli no
elektrotīkla.
7
Turiet gludekli virs izlietnes, piespiediet un turiet piespiestu Calc-
Clean pogu un viegli pašūpojiet gludekli šurpu turpu.
,
No gludināšanas virsmas izdalīsies tvaiks un verdošs ūdens. Netīrumi
un nolobījušās daļiņas (ja tādas ir) tiks izskalotas ārā.
8
Atlaidiet Calc-Clean pogu, tiklīdz viss ūdens tvertnē ir izlietots.
9
Ja gludeklī vēl ir daudz netīrumu, atkārtojiet Calc-Clean procesu.
Pēc Calc-Clean procesa
1
Iespraudiet kontaktdakšu atpakaļ sienas kontaktligzdā, un ļaujiet
gludeklim uzkarst, lai gludināšanas virsma izžūtu.
2
Atvienojiet gludekli no elektrotīkla, kas tas ir sasniedzis izvēlēto
gludināšanas temperatūru.
3
Nedaudz pagludiniet lietotas drānas gabalu, lai notīrītu ūdens
plankumus, ja tādi radušies uz gludināšanas virsmas.
4
Ļaujiet gludeklim atdzist, pirms novietojat to glabāšanā.
Uzglabāšana
1
Uzstādiet tvaika vadību 0. pozīcijā un atvietojiet gludekli no
elektrotīkla.
2
Iztukšojiet ūdens tvertni.
3
Ļaujiet gludeklim atdzist drošā vietā.
4
Aptiniet elektrības vadu ap vada uzglabāšanas vietu un nofiksējiet to
ar vada skavu.
5
Uzglabājiet gludekli vertikāli sausā un drošā vietā.
LATVIEŠU
109
Образец