Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 108 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 108 из 194
Karstumizturīgs aizsargvāks (tikai atsevišķiem modeļiem)
Jūs varat glabāt gludekli uz karstuma izturīga aizsargvāka tūlīt pēc
gludināšanas. Un nav nepieciešams gludeklim atdzist.
Nelietojiet karstuma izturīgo aizsargvāku gludināšanas laikā.
1
Aptiniet elektrības vadu ap vada uzglabāšanas vietu un nofiksējiet to
ar vada skavu.
2
Novietojiet gludekli uz karstuma izturīgā aizsargvāka.
Vide
-
Pēc ierīces kalpošanas ilguma beigām neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem, bet nododiet to oficiālā savākšanas punktā pārstrādei. Šādi
jūs palīdzēsiet saudzēt apkārtējo vidi.
Garantija un apkope
Ja jums nepieciešama informācija vai palīdzība, lūdzu, apmeklējiet Philips
tīmekļa vietni
www.philips.com
vai sazinieties ar Philips klientu
apkalpošanas centru savā valstī (tā tālruņa numurs atrodams pasaules
garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav klientu apkalpošanas centra, griezieties
pie vietējā Philips preču izplatītāja.
Traucējummeklēšana
Ja ierīce nedarbojas vai darbojas neatbilstoši, vispirms pārbaudiet zemāk
redzamo sarakstu. Ja problēma nav minēta sarakstā, iespējams, ierīce ir
bojāta. Tādā gadījumā iesakām aiznest ierīci pie sava izplatītāja vai pilnvarotu
Philips servisa centru.
LATVIEŠU
110
Образец