Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 109 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 109 из 194
Problēma
Iespējamais iemesls
Risinājums
Gludeklis ir
pievienots
elektrotīklam, taču
gludināšanas virsma
ir auksta.
Ir savienojuma problēma.
Pārbaudiet elektrības vadu, kontaktsdakšu un
sienas kontaktligzdu.
Temperatūras ciparripa ir
iestatīta uz MIN.
Pagrieziet temperatūras regulatoru vajadzīgajā
stāvoklī.
Gludeklis neizdala
tvaiku.
Ūdens tvertnē nav pietiekami
daudz ūdens.
Piepildiet ūdens tvertni (skatiet nodaļas
„Sagatavošana lietošanai” sadaļu „Noņemamās
ūdens tvertnes piepildīšana”).
Tvaika kontrole ir noregulēta
pozīcijā 0.
Noregulējiet tvaika vadību pozīcijās starp 1
un 6 (skatiet nodaļas “Ierīces lietošana” sadaļu
“Gludināšanas ar tvaiku”).
Gludeklis nav pietiekami
sakarsis un/vai darbojas
pilienaptures funkcija.
Iestatiet gludināšanas temperatūru, kas ir
piemērota gludināšanai ar tvaiku (no
2
līdz
MAX). Novietojiet gludekli vertikāli un pirms sākt
gludināšanu pagaidiet, līdz temperatūras indikators
izdziest.
Gludeklis nerada
papildu tvaiku.
Papildu tvaika funkcija ir
izmantota pārāk bieži ļoti īsā
laikposmā.
Turpiniet gludināšanu horizontālā stāvoklī, un
pagaidiet pirms tvaika strūklas lietošanas atkārtoti.
Gludeklis nav pietiekami
sakarsis.
Iestatiet tādu gludināšanas temperatūru, kādā
papildu tvaika funkcija var tikt izmantota (no
3
līdz MAX). Novietojiet gludekli vertikāli un pirms
lietot pastiprināta tvaika funkciju nogaidiet, līdz
temperatūras indikators izdziest.
Ūdens pil uz
auduma gludināšanas
laikā.
Jūs pilnīgi neaizvērāt uzpildes
atveres vāciņu.
Spiediet vāciņu, līdz izdzirdat klikšķi.
Ūdens tvertnē ir ielieta
piedeva.
Izskalojiet ūdens tvertni un nelejiet ūdens tvertnē
nekādas piedevas.
Izvēlētā temperatūra ir pārāk
zema gludināšanai ar tvaiku.
Izvēlieties
2
temperatūru vai augstāku.
Jūs izmantojāt papildu tvaika
funkciju turpmāk redzamajā
temperatūras režīmā
3
.
Novietojiet temperatūras regulatoru pozīcijā
starp
3
un MAX.
No gludināšanas
virsmas pil ūdens
pēc tam, kad
gludeklis ir atdzisis
un novietots
glabāšanā.
Gludeklis ir ticis novietots
horizontāli, kamēr ūdens
tvertnē joprojām bija ūdens.
Iztukšojiet ūdens tvertni.
LATVIEŠU
111
Образец