Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 110 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 110 из 194
Problēma
Iespējamais iemesls
Risinājums
Plēksnītes un
nolobijušās
daļinas izdalās no
gludināšanas virsmas
gludināšanas laikā.
Ciets ūdens veido plēksnes
gludināšanas virsmas
iekšpusē.
Izmantojiet Calc-Clean funkciju vienu vai vairākas
reizes (skatiet nodaļas „Tīrīšana un apkope” sadaļu
„Calc-Clean funkcijas izmantošana”).
Mirgo sarkanā
gaismiņa (tikai
atsevišķiem
modeļiem).
Automātiskā izslēgšanās
funkcija ir izslēgusi gludekli
(skatiet nodaļas “Funkcijas”
sadaļu “Automātiska
izslēgšanās funkcija”).
Nedaudz pakustiniet gludekli, lai dezaktivizētu
automātiskās izslēgšanās funkciju. Sarkanais
automātiskās izslēgšanās indikators izdziest.
Gludeklis izdod
dūcošu skaņu.
Jonu DeepSteam funkcija ir
ieslēgta.
Ja gludinot bez tvaika dzirdat dūcošu skaņu,
nospiediet Ionic DeepSteam pogu, lai izslēgtu
Ionic DeepSteam funkciju. Ionic DeepSteam
funkcija nav efektīva, ja gludināt bez tvaika.
Dūcošā skaņa vairs
nebūs dzirdama, kaut
arī Ionic DeepSteam
funkcija būs ieslēgta.
Skaņa vairs nebūs dzirdama,
jo novietojāt gludekli vertikāli.
Dūcošā skaņa būs atkal dzirdama, tiklīdz
turpināsiet gludināšanu.
LATVIEŠU
112
Образец