Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 111 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 111 из 194
113
Wprowadzenie
Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników produktów Philips!
Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy,
zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome.
Opis ogólny (rys. 1)
1
Dysza spryskiwacza
2
Otwór wlewowy wody
3
Przycisk spryskiwacza
4
Regulator pary
5
Przycisk silnego uderzenia pary
6
Przycisk funkcji Ionic DeepSteam (tylko modele GC4880, GC4875,
GC4870)
7
Wskaźnik funkcji Ionic DeepSteam (tylko modele GC4880, GC4875,
GC4870)
8
Pokrętło regulatora temperatury
9
Pomarańczowy wskaźnik temperatury (wszystkie rodzaje)/czerwony
wskaźnik automatycznego wyłączenia (tylko modele GC4891/GC4890/
GC4880/GC4875/GC4870/GC4865/GC4860/GC4856/GC4855/
GC4852/GC4851/GC4850).
10 Przewód sieciowy
11 Tabliczka znamionowa
12 Stopa żelazka
13 Przycisk funkcji Calc-Clean
Niepokazane na rysunku: Żaroodporna osłona zabezpieczająca (tylko
model GC4880)
Niepokazane na rysunku: Miarka
Waż
ne
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zapoznaj
się dokładnie z jego instrukcją obsługi. Instrukcję warto
też zachować na przyszłość.
Niebezpieczeństwo
-
Nie zanurzaj żelazka w wodzie.
Ostrzeżenie
-
Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że
napięcie podane na tabliczce znamionowej jest
zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.
-
Nie korzystaj z urządzenia, jeśli uszkodzona jest
wtyczka, przewód sieciowy lub samo urządzenie, albo
jeśli urządzenie zostało upuszczone bądź przecieka.
-
Ze względów bezpieczeństwa wymianę
uszkodzonego przewodu sieciowego należy zlecić
autoryzowanemu centrum serwisowemu firmy
Philips lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie.
POLSKI
Образец