Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 113 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 113 из 194
Przed pierwszym użyciem
1
Usuń wszystkie nalepki, folię ochronną i plastikowe elementy ze
stopy żelazka.
2
Umyj i wysusz miarkę.
Przygotowanie do użycia
Napełnianie zbiorniczka na wodę.
Rodzaj używanej wody
Zbiornik wody można napełnić wodą z kranu.
Wskazówka: Jeśli woda z kranu w Twojej okolicy jest bardzo twarda, zaleca się
wymieszanie jej w równych proporcjach z wodą destylowaną lub stosowanie
samej wody destylowanej.
1
Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od sieci elektrycznej.
2
Ustaw regulator pary w położeniu „0” (brak pary).
3
Zdejmij nasadkę z otworu wlewowego wody.
4
Przechyl żelazko do tyłu i za pomocą miarki napełnij zbiorniczek
bieżącą wodą do maksymalnego poziomu.
Nie nalewaj wody powyżej oznaczenia „MAX”.
Nie wlewaj do zbiorniczka wody perfum, octu, krochmalu, środków
do usuwania kamienia, ułatwiających prasowanie ani żadnych innych
środków chemicznych.
5
Załóż nasadkę na otwór wlewowy wody (usłyszysz „kliknięcie”).
POLSKI
115
Образец