Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 115 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 115 из 194
5
Podłącz wtyczkę przewodu sieciowego do uziemionego gniazdka
elektrycznego.
,
Zaświeci się pomarańczowy wskaźnik temperatury.
6
Gdy zgaśnie pomarańczowy wskaźnik temperatury, odczekaj chwilę
przed rozpoczęciem prasowania.
,
Podczas prasowania wskaźnik temperatury będzie włączał się od
czasu do czasu.
Zasady używania
Uwaga: Podczas pierwszego użycia z żelazka może wydostawać się dym.
Zjawisko to ustanie po krótkiej chwili.
Prasowanie bez pary
1
Ustaw regulator pary w położeniu „0” (brak pary).
2
Ustaw żądaną temperaturę prasowania (patrz rozdział
„Przygotowanie do użycia”, część „Ustawianie temperatury i pary”).
Prasowanie parowe
1
Sprawdź, czy w zbiorniczku jest woda.
2
Ustaw żądaną temperaturę prasowania (patrz rozdział
„Przygotowanie do użycia”, część „Ustawianie temperatury i pary”).
POLSKI
117
Образец