Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 116 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 116 из 194
3
Wybierz odpowiednie ustawienie pary (patrz rozdział
„Przygotowanie do użycia”, część „Ustawianie temperatury i pary”).
Uwaga: Z chwilą osiągnięcia ustawionej temperatury żelazko zacznie
wytwarzać parę.
Prasowanie parowe z dodatkowym strumieniem pary
1
Aby uzyskać dodatkowy strumień pary podczas prasowania, naciśnij i
przytrzymaj przycisk silnego uderzenia pary.
Prasowanie z funkcją Ionic DeepSteam (tylko wybrane modele)
Funkcja Ionic DeepSteam stosowana podczas prasowania sprawia, że
wytwarzane cząsteczki pary są jeszcze drobniejsze niż podczas zwykłego
prasowania parowego. Para o tak drobnych cząsteczkach wnika głębiej,
szczególnie w grube tkaniny, co pozwala z łatwością rozprasować oporne
zagniecenia.
1
Sprawdź, czy w zbiorniczku jest woda.
2
Ustaw żądaną temperaturę prasowania (patrz rozdział
„Przygotowanie do użycia”, część „Ustawianie temperatury i pary”).
3
Wybierz odpowiednie ustawienie pary (patrz rozdział
„Przygotowanie do użycia”, część „Ustawianie temperatury i pary”).
4
Naciśnij raz przycisk funkcji Ionic DeepSteam, aby włączyć tę funkcję.
POLSKI
118
Образец