Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 117 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 117 из 194
,
Zaświeci się niebieski wskaźnik funkcji Ionic DeepSteam i usłyszysz
charakterystyczny szum.
,
Żelazko wytwarza parę jonową, która pomaga w usunięciu nawet
najbardziej oporne zagniecenia.
5
Naciśnij przycisk funkcji Ionic DeepSteam ponownie, aby wyłączyć tę
funkcję.
Uwaga: Funkcja Ionic DeepSteam daje efekt tylko wtedy, gdy używana jest
w połączeniu z ustawieniem pary oraz ustawieniem temperatury pomiędzy
wartością
2
a „MAX”.
Uwaga: Nie należy korzystać z funkcji Ionic DeepSteam podczas prasowania
bez użycia pary i/lub przy niskich ustawieniach temperatury. Niemniej
prasowanie przy niskich temperaturach bez pary z włączoną funkcją pary
jonowej nie spowoduje uszkodzenia żelazka.
Uwaga:W zależności od temperatury prasowania strumień pary funkcji Ionic
DeepSteam może być zróżnicowany.
Funkcje
Funkcja spryskiwacza
Aby zwilżyć prasowaną tkaninę, skorzystaj z funkcji spryskiwacza, która
pozwala rozprasować oporne zagniecenia.
1
Sprawdź, czy w zbiorniczku jest woda.
2
Aby zwilżyć prasowaną tkaninę, kilkakrotnie wciśnij przycisk
spryskiwacza.
Funkcja silnego uderzenia pary
Silne uderzenie pary ze stopy żelazka ze specjalną końcówką Steam Tip
pomaga usunąć najbardziej oporne zagniecenia. Zwiększa ono ilość pary
trafiającej do każdej części prasowanej tkaniny.
Funkcji silnego uderzenia pary można używać wyłącznie przy ustawieniach
temperatury od
3
do „MAX”.
1
Wciśnij i zwolnij przycisk silnego uderzenia pary.
POLSKI
119
Образец