Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 118 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 118 из 194
Pionowe, silne uderzenie pary
1
Funkcji silnego uderzenia pary można używać również wtedy, gdy
żelazko znajduje się w pozycji pionowej.
Jest ona użyteczna w przypadku usuwania zagnieceń na wiszących
ubraniach, zasłonach itd.
Nie wolno kierować strumienia pary na ludzi.
Blokada kapania
To żelazko wyposażone jest w funkcję blokady kapania: żelazko
automatycznie przestaje wytwarzać parę, gdy temperatura jest zbyt niska,
co zapobiega kapaniu wody ze stopy. Włączenie blokady jest sygnalizowane
dźwiękiem.
Automatyczne wyłączanie (tylko wybrane modele)
Funkcja automatycznego wyłączania powoduje automatyczne wyłączenie
żelazka, gdy nie jest ono używane przez dłuższy czas.
,
Czerwony wskaźnik automatycznego wyłączania miga, wskazując, że
żelazko zostało automatycznie wyłączone.
Aby żelazko rozgrzało się ponownie:
1
Chwyć żelazko lub porusz nim delikatnie.
,
Czerwony wskaźnik automatycznego wyłączenia zgaśnie.
,
Jeśli temperatura stopy żelazka spadnie poniżej ustawionej
temperatury prasowania, wówczas zapali się pomarańczowy
wskaźnik temperatury.
2
Jeśli po poruszeniu żelazkiem zaświeci się pomarańczowy wskaźnik
temperatury, zaczekaj aż zgaśnie i dopiero wtedy zacznij prasować.
Uwaga: Jeśli po poruszeniu żelazkiem pomarańczowy wskaźnik temperatury
nie zaświeci się, oznacza to, że temperatura stopy żelazka jest odpowiednia i
żelazko jest gotowe do prasowania.
Czyszczenie i konserwacja
Czyszczenie
1
Ustaw regulator pary w położeniu 0, wyjmij wtyczkę z gniazdka
elektrycznego i poczekaj, aż żelazko ostygnie.
2
Zetrzyj ze stopy żelazka płytki kamienia i inne osady za pomocą
wilgotnej szmatki i (płynnego) środka czyszczącego niezawierającego
środków ściernych.
Aby powierzchnia stopy pozostała niezarysowana, żelazka nie należy
stawiać w pobliżu żadnych metalowych przedmiotów. Do czyszczenia
stopy nie wolno używać druciaków, octu ani innych środków
chemicznych.
3
Przetrzyj górną część żelazka wilgotną szmatką.
POLSKI
120
Образец