Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 119 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 119 из 194
4
Regularnie płucz zbiorniczek wodą i opróżniaj go po przepłukaniu.
Podwójny aktywny system antywapienny
-
Wkład antywapienny zapobiega zatykaniu przez kamień otworów
wylotu pary. Wkład jest ciągle aktywny i nie trzeba go wymieniać.
-
Funkcja Calc-Clean usuwa cząsteczki kamienia wapiennego z żelazka.
Korzystanie z funkcji Calc-Clean
Korzystaj z tej funkcji raz na dwa tygodnie. Jeśli woda w Twojej okolicy jest
bardzo twarda (tzn. gdy podczas prasowania ze stopy żelazka spadają płytki
kamienia), z funkcji należy korzystać częściej.
1
Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od sieci elektrycznej.
2
Ustaw regulator pary w położeniu „0”.
3
Napełnij zbiornik wody do wskaźnika poziomu „MAX”.
Nie wlewaj do zbiorniczka wody octu ani innych środków do usuwania
kamienia.
4
Ustaw pokrętło regulatora temperatury w położeniu „MAX”.
5
Włóż wtyczkę do uziemionego gniazdka elektrycznego.
6
Gdy zgaśnie wskaźnik temperatury, wyjmij wtyczkę z gniazdka
elektrycznego.
7
Trzymając żelazko nad zlewem, wciśnij i przytrzymaj przycisk Calc-
Clean, po czym delikatnie potrząśnij żelazkiem.
,
Ze stopy żelazka zacznie wydostawać się para i gorąca woda.
Wypłukane zostaną zanieczyszczenia i płytki kamienia.
8
Po opróżnieniu zbiorniczka wody zwolnij przycisk Calc-Clean.
9
Czynność należy powtórzyć, jeśli w żelazku nadal znajduje się dużo
zanieczyszczeń.
Po czyszczeniu przy użyciu funkcji Calc-Clean
1
Włóż wtyczkę urządzenia z powrotem do gniazdka elektrycznego i
poczekaj, aż żelazko rozgrzeje się, a jego stopa wyschnie.
2
Odłącz żelazko od zasilania, gdy osiągnie ono ustawioną temperaturę
prasowania.
3
Przeciągnij żelazko po kawałku niepotrzebnego materiału, aby usunąć
zacieki wodne, jakie mogły powstać na stopie żelazka.
4
Przed odstawieniem żelazka odczekaj, aż zupełnie ostygnie.
POLSKI
121
Образец