Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 120 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 120 из 194
Przechowywanie
1
Ustaw regulator pary w położeniu „0” i wyjmij wtyczkę żelazka z
gniazdka elektrycznego.
2
Opróżnij zbiorniczek wody.
3
Odstaw żelazko w bezpieczne miejsce i poczekaj, aż ostygnie.
4
Nawiń przewód sieciowy wokół uchwytu na przewód i przymocuj
przewód zaciskiem.
5
Przechowuj żelazko ustawione w pozycji pionowej w suchym i
bezpiecznym miejscu.
Żaroodporna osłona zabezpieczająca (tylko wybrane modele)
Zaraz po prasowaniu możesz również postawić żelazko na żaroodpornej
osłonie zabezpieczającej. Nie musisz czekać, aż ostygnie.
Nie używaj żaroodpornej osłony zabezpieczającej do prasowania.
1
Nawiń przewód sieciowy wokół uchwytu na przewód i przymocuj
przewód zaciskiem.
2
Ustaw żelazko na żaroodpornej osłonie zabezpieczającej.
Ochrona środowiska
-
Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami
gospodarstwa domowego — należy oddać je do punktu zbiórki
surowców wtórnych w celu utylizacji. Stosowanie się do tego zalecenia
pomaga w ochronie środowiska.
POLSKI
122
Образец