Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 121 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 121 из 194
Gwarancja i serwis
W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy odwiedzić naszą
stronę internetową
www.philips.com
lub skontaktować się z Centrum
Obsługi Klienta firmy Philips w danym kraju (numer telefonu znajduje się
w ulotce gwarancyjnej). Jeśli w danym kraju nie ma takiego Centrum, o
pomoc należy zwrócić się do sprzedawcy produktów firmy Philips.
Rozwiązywanie problemów
Jeśli urządzenie nie działa lub działa wadliwie, najpierw należy sprawdzić
informacje podane poniżej. Jeśli zaistniały problem nie został wymieniony,
urządzenie jest prawdopodobnie uszkodzone. W takim przypadku zalecamy
oddanie go do naprawy do sprzedawcy lub autoryzowanego centrum
serwisowego firmy Philips.
Problem
Prawdopodobna przyczyna
Rozwiązanie
Żelazko jest
podłączone do sieci
elektrycznej, ale
stopa jest zimna.
Problem dotyczy połączenia.
Sprawdź przewód sieciowy, wtyczkę oraz
gniazdko elektryczne.
Pokrętło regulatora
temperatury jest ustawione w
pozycji „MIN”.
Ustaw pokrętło regulatora temperatury w
żądanej pozycji.
Żelazko w ogóle
nie wytwarza pary.
W zbiorniczku nie ma
wystarczającej ilości wody.
Napełnij zbiorniczek wodą (patrz rozdział
„Przygotowanie do użycia”, część „Napełnianie
zbiorniczka wody”).
Regulator pary jest ustawiony
w położeniu „0”.
Ustaw regulator pary na wartość od „1” do
„6” (patrz rozdział „Zasady używania”, część
„Prasowanie parowe”).
Żelazko nie jest wystarczająco
rozgrzane i/lub została
uruchomiona blokada kapania.
Ustaw temperaturę prasowania odpowiednią
do prasowania parowego (od
2
do „MAX”).
Ustaw żelazko w pozycji pionowej i przed
rozpoczęciem prasowania odczekaj, aż zgaśnie
wskaźnik temperatury.
Żelazko nie
wytwarza silnego
uderzenia pary.
Funkcja silnego uderzenia pary
była używana zbyt często w
bardzo krótkim czasie.
Kontynuuj prasowanie żelazkiem trzymanym
w pozycji poziomej i odczekaj chwilę, zanim
ponownie użyjesz funkcji silnego uderzenia pary.
Żelazko nie jest wystarczająco
ciepłe.
Ustaw temperaturę prasowania, przy której
można używać funkcji silnego uderzenia pary
(od
3
do „MAX”). Ustaw żelazko w pozycji
pionowej i przed skorzystaniem z funkcji silnego
uderzenia pary odczekaj, aż zgaśnie wskaźnik
temperatury.
Podczas prasowania
na tkaninę skapują
kropelki wody.
Otwór wlewowy wody nie
został prawidłowo zamknięty.
Dociśnij nasadkę, tak aby usłyszeć
charakterystyczne „kliknięcie”.
POLSKI
123
Образец