Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 123 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 123 из 194
125
Introducere
Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru a beneficia
pe deplin de asistenţa oferită de Philips, înregistraţi-vă produsul la
www.philips.com/welcome.
Descriere generală (fig. 1)
1
Pulverizator
2
Orificiu de umplere
3
Buton de pulverizare
4
Comutator pentru abur
5
Buton pentru jet de abur
6
Buton Ionic DeepSteam (numai GC4880, GC4875, GC4870)
7
Led Ionic DeepSteam (numai GC4880, GC4875, GC4870)
8
Selector de temperatură
9
Led pentru temperatură portocaliu (toate tipurile)/led roşu pentru
oprire automată (numai GC4891/GC4890/GC4880/GC4875/
GC4870/GC4865/GC4860/GC4856/GC4855/GC4852/GC4851/
GC4850).
10 Cablu de alimentare
11 Plăcuţa cu date de fabricaţie
12 Talpă
13 Buton de detartrare
Neafişat: Capac protector termorezistent (numai GC4880)
Fără imagine: pahar de umplere
Important
Citiţi cu atenţie acest manual de utilizare şi păstraţi-l
pentru consultare ulterioară.
Pericol
-
Nu introduceţi niciodată fierul de călcat în apă.
Avertisment
-
Verificaţi dacă tensiunea indicată pe plăcuţa de
înregistrare corespunde tensiunii de alimentare locale
înainte de a conecta aparatul.
-
Nu folosiţi aparatul dacă ştecherul, cablul electric sau
aparatul prezintă deteriorări vizibile, dacă aţi scăpat
aparatul pe jos sau dacă acesta prezintă scurgeri.
-
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie înlocuit întotdeauna de Philips, de un
centru de service autorizat de Philips sau de personal
calificat în domeniu, pentru a evita orice accident.
-
Aparatul nu trebuie lăsat nesupravegheat în timp ce
este conectat la priză.
ROMÂNĂ
Образец