Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 124 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 124 из 194
-
Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane
(inclusiv copii) care au capacităţi fizice, mentale sau
senzoriale reduse sau sunt lipsite de experienţă
şi cunoştinţe, cu excepţia cazului în care sunt
supravegheaţi sau instruiţi cu privire la utilizarea
aparatului de către o persoană responsabilă pentru
siguranţa lor.
-
Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu
aparatul.
-
Nu atingeţi cablul electric de talpa fierului când
aceasta este încinsă.
Precauţie
-
Conectaţi aparatul numai la o priză de perete cu
împământare.
-
Verificaţi cablul regulat, pentru a vă asigura că nu este
deteriorat.
-
Talpa fierului de călcat se încinge foarte tare şi poate
cauza arsuri la atingere.
-
După ce aţi terminat de călcat, atunci când curăţaţi
aparatul, în timp ce umpleţi sau goliţi rezervorul
de apă sau chiar când faceţi o scurtă pauză, setaţi
butonul pentru abur pe poziţia 0, puneţi fierul în
poziţie verticală şi scoateţi aparatul din priză.
-
Aşezaţi şi utilizaţi întotdeauna fierul de călcat pe o
suprafaţă orizontală, plată şi stabilă.
-
Nu turnaţi parfum, oţet, amidon, agenţi de detartrare,
aditivi de călcare sau alte substanţe chimice în
rezervorul de apă.
-
Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.
Câmpuri electromagnetice (EMF)
Acest aparat Philips respectă toate standardele referitoare la câmpuri
electromagnetice (EMF). Dacă este manevrat corespunzător şi în
conformitate cu instrucţiunile din acest manual, aparatul este sigur conform
dovezilor ştiinţifice disponibile în prezent.
Înainte de prima utilizare
1
Îndepărtaţi orice autocolant, folie protectoare sau plastic de pe talpă.
2
Clătiţi şi uscaţi paharul de umplere.
ROMÂNĂ
126
Образец