Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 126 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 126 из 194
1
Doar anumite modele: îndepărtaţi capacul protector termorezistent.
Nu lăsaţi capacul protector termorezistent pe talpă în timpul călcării.
2
Puneţi fierul în poziţie verticală.
3
Pentru a seta temperatura de călcare adecvată, reglaţi selectorul de
temperatură pe poziţia potrivită. (consultaţi tabelul de mai sus ‘Setări
pentru temperatură şi abur’).
Verificaţi tipul de material pe eticheta pentru spălare.
Dacă nu cunoaşteţi tipul sau tipurile de material din care este confecţionat
articolul, încercaţi să călcaţi o porţiune de material care nu se vede când
purtaţi sau utilizaţi articolul vestimentar respectiv, pentru a determina
temperatura corectă de călcare.
Ţesături sintetice, de mătase şi de lână: călcaţi ţesătura pe dos pentru a nu
lăsa pete strălucitoare. Pentru a nu produce pete, evitaţi folosirea funcţiei
de pulverizare.
Începeţi să călcaţi materialele care necesită temperatura cea mai coborâtă,
cum sunt cele din fibre sintetice.
4
Setaţi reglajul corespunzător pentru abur (consultaţi tabelul de mai
sus ‘Setări pentru temperatură şi abur’).
Notă: Aveţi grijă ca acesta să se potrivească cu temperatura de călcare setată.
5
Introduceţi ştecherul în priza de perete cu împământare.
,
Se va aprinde ledul pentru temperatură portocaliu.
6
După ce indicatorul de temperatură portocaliu se stinge, aşteptaţi
puţin înainte de a începe să călcaţi.
,
Indicatorul portocaliu pentru temperatură se aprinde periodic în
timpul călcatului.
Utilizarea aparatului
Notă: Din fierul de călcat poate ieşi fum când este folosit pentru prima dată.
Acest lucru încetează după puţin timp.
ROMÂNĂ
128
Образец