Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 130 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 130 из 194
Pentru a permite încălzirea fierului din nou:
1
Ridicaţi sau deplasaţi uşor fierul.
,
Ledul AUTO/OFF roşu se stinge.
,
Dacă temperatura tălpii scade sub temperatura setată pentru călcare,
ledul portocaliu pentru temperatură se aprinde.
2
Dacă ledul de temperatură portocaliu se aprinde după ce deplasaţi
fierul, aşteptaţi ca acesta să se stingă înainte de a începe să călcaţi.
Notă: Dacă ledul de temperatură portocaliu nu se aprinde după ce mişcaţi
fierul, talpa încă mai are temperatura corespunzătoare, iar fierul este pregătit
pentru utilizare.
Curăţare şi întreţinere
Curăţarea
1
Setaţi butonul de reglare a aburului în poziţia 0, scoateţi ştecherul din
priză şi lăsaţi fierul de călcat să se răcească.
2
Ştergeţi impurităţile şi alte depuneri de pe talpă cu o cârpă umedă şi
cu un detergent (lichid) non-abraziv.
Pentru a menţine talpa netedă, evitaţi contactul brutal cu obiecte
metalice. Nu utilizaţi niciodată burete de sârmă, oţet sau alte substanţe
chimice pentru a curăţa talpa.
3
Curăţaţi partea superioară a aparatului cu o cârpă umedă.
4
Clătiţi regulat rezervorul cu apă. Goliţi rezervorul de apă după
clătire.
Sistem anticalcar dublu activ
-
Tableta anticalcar previne înfundarea orificiilor cu depuneri de calcar.
Această tabletă acţionează permanent şi nu trebuie înlocuită.
-
Funcţia de detartrare îndepărtează particulele de calcar din fierul de
călcat.
Utilizarea funcţiei de detartrare
Folosiţi funcţia de detartrare o dată la două săptămâni. Dacă apa din zona
dvs. este foarte dură (caz în care ies mici particule de calcar prin talpa
fierului în timpul călcatului), folosiţi funcţia de detartrare mai des.
1
Asiguraţi-vă că aparatul nu este conectat la priză.
2
Setaţi comutatorul pentru abur pe poziţia 0.
3
Umpleţi rezervorul până la nivelul maxim.
Nu adăugaţi oţet sau alte produse de îndepărtare a calcarului în
rezervorul de apă.
4
Poziţionaţi termostatul pe poziţia MAX.
5
Introduceţi ştecherul într-o priză cu împământare.
6
Scoateţi ştecherul din priză când ledul de temperatură se stinge.
ROMÂNĂ
132
Образец