Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 133 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 133 из 194
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Fierul este conectat
la priză, dar talpa
este rece.
Există o problemă de
conectare.
Verificaţi cablul electric, ştecherul şi priza de
perete.
Selectorul de temperatură este
setat la poziţia MIN.
Reglaţi termostatul pe poziţia corectă.
Aparatul nu
produce abur.
Nu este suficientă apă în
rezervor.
Umpleţi rezervorul cu apă (a se vedea secţiunea
‘Pregătirea pentru utilizare’, secţiunea ‘Umplerea
rezervorului de apă’).
Butonul pentru abur este setat
pe poziţia 0.
Setaţi butonul pentru abur pe o poziţie între 1
şi 6 (consultaţi capitolul ‘Utilizarea aparatului’,
secţiunea ‘Călcarea cu abur’).
Fierul nu este suficient de
încins şi/sau funcţia anti-
picurare a fost activată.
Reglaţi termostatul la o temperatură
corespunzătoare călcatului cu abur (de la
2
până la MAX). Puneţi fierul vertical şi aşteptaţi
până ce ledul pentru temperatură se stinge,
înainte de a începe călcarea.
Fierul de călcat nu
produce jet de abur.
aţi folosit prea des funcţia
pentru jet de abur într-un
interval de timp foarte scurt.
Continuaţi călcarea în poziţie orizontală şi
aşteptaţi puţin înainte de a folosi din nou funcţia
jet de abur.
Fierul de călcat nu este
suficient de încins.
Setaţi temperatura de călcare la care poate fi
utilizată funcţia de jet de abur (de la
3
la
MAX). Puneţi fierul în poziţie verticală şi nu
folosiţi funcţia pentru jet de abur înainte ca
indicatorul pentru temperatură să se stingă.
Picură apă pe
material în timpul
călcării.
Nu aţi închis bine capacul
orificiului de umplere.
Apăsaţi capacul până când auziţi un clic.
Aţi pus un aditiv în rezervorul
de apă.
Clătiţi rezervorul de apă şi nu introduceţi aditivi.
Temperatura setată este prea
scăzută pentru călcarea cu abur.
Setaţi o temperatură de
2
sau mai mare.
Aţi folosit funcţia pentru jet de
abur la o setare mai mică decât
3
.
Setaţi selectorul de temperatură la o poziţie
între
3
şi MAX.
Apa continuă să
picure din talpă şi
după răcirea sau
depozitarea fierului.
Aţi pus fierul de călcat în
poziţie orizontală când mai era
apă în rezervor.
Goliţi rezervorul de apă.
În timpul călcării,
din talpă ies
bucăţi de calcar şi
impurităţii.
Apa dură formează depuneri
de calcar în interiorul tălpii.
Folosiţi funcţia de detartrare de câteva ori
(consultaţi capitolul ‘Curăţarea şi întreţinerea’,
secţiunea ‘Utilizarea funcţiei de detartrare’).
ROMÂNĂ
135
Образец