Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 134 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 134 из 194
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Ledul roşu clipeşte
(doar anumite
modele).
Funcţia de oprire automată a
oprit fierul de călcat (consultaţi
capitolul ‘Caracteristici’,
secţiunea ‘Funcţia de oprire
automată’).
Mişcaţi uşor aparatul pentru a dezactiva oprirea
automată. Ledul roşu pentru oprire automată
se stinge.
Fierul de călcat
emite un bâzâit.
Funcţia Ionic DeepSteam este
activată.
Dacă auziţi un bâzâit când călcaţi fără
abur, apăsaţi butonul Ionic DeepSteam pentru
a deconecta funcţia Ionic DeepSteam. Funcţia
Ionic DeepSteam nu are niciun efect când
călcaţi fără abur.
Bâzâitul se opreşte,
deşi funcţia Ionic
DeepSteam este
activă.
Sunetul s-a oprit deoarece aţi
aşezat fierul pe suport.
Bâzâitul începe din nou imediat ce continuaţi să
călcaţi.
ROMÂNĂ
136
Образец