Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 149 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 149 из 194
Pred prvým použitím
1
Zo žehliacej plochy odstráňte všetky nálepky a ochrannú fóliu alebo
plast.
2
Vypláchnite a nechajte vysušiť nádobku na plnenie zásobníka na vodu.
Príprava na použitie
Plnenie zásobníka na vodu
Druh vody, ktorý treba používať
Na plnenie zásobníka na vodu môžete používať bežnú vodu z vodovodu.
Tip: Ak je voda z vodovodu vo vašej domácnosti veľmi tvrdá, odporúčame Vám
zmiešať ju s rovnakým množstvom destilovanej vody. Nepoužívajte len čistú
destilovanú vodu.
1
Uistite sa, že zariadenie je odpojené zo siete.
2
Ovládanie naparovania nastavte do polohy 0 (= bez pary).
3
Otvorte veko plniaceho otvoru.
4
Žehličku nakloňte dozadu a použite nádobku na plnenie zásobníka na
vodu, aby ste ho naplnili po značku maximálnej hladiny.
Zásobník vody naplňte najviac po úroveň MAX.
Do zásobníka na vodu nepridávajte parfum, ocot, škrob, prostriedky
na odstránenie vodného kameňa, prostriedky na uľahčenie žehlenia ani
žiadne iné chemikálie.
5
Zatvorte veko plniaceho otvoru („kliknutie“).
SLOVENSKY
151
Образец