Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 150 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 150 из 194
Výber nastavenia teploty a naparovania
Nastavenia teploty a naparovania
Typ tkaniny
Nastavenie
teploty
Nastavenie
naparovania
Funkcia prídavného
prúdu pary
Ionizovaná para
DeepSteam (len
určité modely)
Ľan
MAX
5 až 6
\
áno
Bavlna
3
3 až 4
\
áno
Vlna
2
1 - 2
NIE JE DOSTUPNÉ
áno
Hodváb
1
0
NIE JE DOSTUPNÉ
NIE JE DOSTUPNÉ
Syntetické vlákna
(napr. akryl,
nylón, polyamid,
polyester)
1
0
NIE JE DOSTUPNÉ
NIE JE DOSTUPNÉ
1
Len určité modely: odpojte ochranný teplovzdorný kryt.
Počas žehlenia nenechávajte ochranný teplovzdorný kryt nasadený na
žehliacej platni.
2
Žehličku postavte do vzpriamenej polohy.
3
Otočením regulátora do príslušnej polohy nastavte požadovanú
teplotu pri žehlení (pozrite si vyššie uvedenú tabuľku „Nastavenia
teploty a naparovania“).
Skontrolujte typ tkaniny uvedený na štítku odevu.
Ak neviete, z akého materiálu alebo materiálov je výrobok zhotovený,
správnu teplotu žehlenia určíte tak, že ožehlíte niektorú časť výrobku, ktorú
pri nosení alebo používaní nebude vidieť.
Hodváb, vlnené a syntetické materiály: žehlite vnútornú stranu, aby na
oblečení nevznikli lesklé pásy. Aby nevznikali škvrny, nepoužívajte funkciu
kropenia.
Najskôr žehlite výrobky, ktorých žehlenie vyžaduje najnižšiu teplotu, napr.
výrobky zo syntetických vlákien.
4
Zvoľte správne nastavenie naparovania (pozrite si vyššie uvedenú
tabuľku „Nastavenia teploty a naparovania“).
Poznámka: Skontrolujte, či je Vami zvolené nastavenie naparovania vhodné pre
nastavenú teplotu žehlenia.
SLOVENSKY
152
Образец