Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 151 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 151 из 194
5
Zariadenie pripojte do siete.
,
Rozsvieti sa žlté kontrolné svetlo nastavenia teploty.
6
Keď zhasne kontrolné svetlo nastavenia teploty jantárovej farby,
chvíľu počkajte a potom začnite so žehlením.
,
Kontrolné svetlo nastavenia teploty sa počas žehlenia občas rozsvieti.
Použitie zariadenia
Poznámka: Pri prvom použití žehličky sa môže objaviť aj trochu dymu.
Dym sa však čoskoro stratí.
Žehlenie bez naparovania
1
Ovládanie naparovania nastavte do polohy 0 (= bez pary).
2
Nastavte požadovanú teplotu žehlenia (pozrite si kapitolu „Príprava
na použitie“, časť „Výber nastavenia teploty a naparovania“).
Žehlenie s naparovaním
1
Uistite sa, že v zásobníku je voda.
2
Nastavte požadovanú teplotu žehlenia (pozrite si kapitolu „Príprava
na použitie“, časť „Výber nastavenia teploty a naparovania“).
SLOVENSKY
153
Образец