Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 152 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 152 из 194
3
Zvoľte vhodné nastavenie naparovania (pozrite si kapitolu „Príprava
na použitie“, časť „Výber nastavenia teploty a naparovania“).
Poznámka: Žehlička začne vytvárať paru hneď po dosiahnutí nastavenej
teploty.
Žehlenie s naparovaním s prídavným prúdom pary
1
Väčšie množstvo pary počas žehlenia získate stlačením a podržaním
tlačidla prídavného prúdu pary.
Žehlenie s ionizovanou parou DeepSteam (len určité modely)
Keď počas naparovania použijete funkciu ionizovanej pary DeepSteam,
vytvorená para bude jemnejšia ako pri bežnom žehlení s naparovaním.
Jemná para prenikne hlbšie najmä do hrubej tkaniny a pomôže Vám
jednoducho odstrániť nepoddajné záhyby.
1
Uistite sa, že v zásobníku je voda.
2
Nastavte požadovanú teplotu žehlenia (pozrite si kapitolu „Príprava
na použitie“, časť „Výber nastavenia teploty a naparovania“).
3
Zvoľte vhodné nastavenie naparovania (pozrite si kapitolu „Príprava
na použitie“, časť „Výber nastavenia teploty a naparovania“).
4
Funkciu ionizovanej pary DeepSteam zapnete jedným stlačením
tlačidla funkcie ionizovanej pary DeepSteam.
SLOVENSKY
154
Образец