Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 153 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 153 из 194
,
Rozsvieti sa modré kontrolné svetlo funkcie dávkovania ionizovanej
pary DeepSteam a budete počuť bzučanie.
,
Žehlička vytvára ionizovanú paru, ktorá vám pomôže odstrániť aj tie
najnepoddajnejšie záhyby.
5
Ďalším stlačením tlačidla funkcie ionizovanej pary DeepSteam túto
funkciu vypnete.
Poznámka: Funkcia ionizovanej pary DeepSteam je účinná len vtedy, keď ju
používate v kombinácii s nastavením naparovania a teploty v rozmedzí
2
až MAX.
Poznámka: Funkciu ionizovanej pary DeepSteam nepoužívajte, ak žehlíte bez
naparovania a/alebo pri nízkych nastaveniach teploty. Ale žehlenie pri nízkych
nastaveniach teploty bez naparovania v kombinácii s funkciou ionizovanej pary
DeepSteam žehličku nijako nepoškodí.
Poznámka:Výstupný objem ionizovanej pary funkcie DeepSteam sa môže z
času na čas meniť v závislosti od teploty pri žehlení.
Vlastnosti
Funkcia kropenia
Funkciu kropenia môžete použiť pri akejkoľvek teplote, aby ste zvlhčili
výrobok, ktorý idete žehliť. Toto Vám pomôže odstrániť nepoddajné záhyby.
1
Uistite sa, že v zásobníku je voda.
2
Opakovane stlačte tlačidlo kropenia, aby ste navlhčili žehlenú látku.
Funkcia prídavného prúdu pary
Prídavný prúd pary zo žehliacej plochy so špeciálnou naparovacou špičkou
pomáha odstrániť najnepoddajnejšie záhyby. Prídavný prúd zlepšuje
distribúciu pary do jednotlivých častí žehleného oblečenia.
Funkciu prídavného prúdu pary môžete použiť len pri nastaveniach teploty
3
až MAX.
1
Stlačte a uvoľnite tlačidlo prídavného prúdu pary.
SLOVENSKY
155
Образец