Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 154 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 154 из 194
Funkcia vertikálneho prídavného prúdu pary
1
Funkciu prídavného prúdu pary môžete tiež použiť, keď držíte
žehličku vo vertikálnej polohe.
Používa sa na vyžehlenie visiaceho oblečenia, záclon a pod.
Prúd pary nesmiete nikdy nasmerovať na ľudí.
Funkcia zastavenia odkvapkávania Drip Stop
Žehlička je vybavená funkciou Drip Stop, ktorá bráni odkvapkávaniu vody:
ak je teplota príliš nízka na úplné odparenie vody, žehlička automaticky
zablokuje naparovanie, aby cez otvory v žehliacej ploche neunikali kvapky
vody. Vtedy budete počuť typický zvuk.
Funkcia automatického vypnutia (len určité modely)
Ak ste žehličkou určitý čas nepohli, funkcia automatického vypnutia ju
automaticky vypne.
,
Blikajúce červené svetlo automatického vypnutia signalizuje, že
žehličku vypla funkcia automatického vypnutia.
Aby sa žehlička opäť zohriala:
1
Zodvihnite žehličku, alebo ňou zľahka pohnite.
,
Červené svetlo automatického vypnutia zhasne.
,
Ak teplota žehliacej plochy klesla pod nastavenú teplotu žehlenia, žlté
kontrolné svetlo nastavenia teploty sa zapne.
2
Ak sa po pohnutí žehličkou, rozsvieti žlté kontrolné svetlo, počkajte
kým zhasne, a až potom pokračujte v žehlení.
Poznámka: Ak sa po pohnutí žehličkou žlté kontrolné svetlo nerozsvieti,
žehliaca plocha má stále správnu teplotu a žehlička je pripravená na použitie.
Čistenie a údržba
Čistenie
1
Ovládanie naparovania nastavte do polohy 0, zástrčku odpojte zo
zásuvky a žehličku nechajte vychladnúť.
2
Nečistoty a usadeniny na žehliacej ploche odstráňte pomocou
navlhčenej tkaniny a jemného (kvapalného) čistiaceho prostriedku.
Aby zostala žehliaca plocha hladká, nesmie sa dostať do styku s tvrdými
kovovými predmetmi. Na čistenie žehliacej platne nikdy nepoužívajte
drôtenky, ocot ani iné chemikálie.
3
Vrchnú časť zariadenia utrite vlhkou tkaninou.
4
Zásobník na vodu pravidelne vyplachujte čistou vodou. Po vypláchnutí
nádobu úplne vyprázdnite.
SLOVENSKY
156
Образец