Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 155 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 155 из 194
Dvojitý systém ochrany proti vodnému kameňu
-
Tableta na odstránenie vodného kameňa zabraňuje upchatiu otvorov
na paru. Táto tableta je stále účinná a netreba ju meniť.
-
Funkcia Calc-Clean odstraňuje zo žehličky čiastočky usadeného
vodného kameňa.
Použitie funkcie Calc-Clean
Funkciu Calc-Clean používajte raz za dva týždne. Ak je tvrdosť vody v
mieste Vášho bydliska veľmi vysoká (t.j. ak z otvorov v žehliacej ploche
počas žehlenia vypadávaj šupinky vodného kameňa), funkciu Calc-Clean
používajte častejšie.
1
Uistite sa, že zariadenie je odpojené zo siete.
2
Ovládanie naparovania nastavte do polohy 0.
3
Zásobník na vodu naplňte po úroveň MAX.
Do zásobníka nepridávajte ocot ani iný prostriedok na odstránenie
vodného kameňa.
4
Otočný regulátor nastavenia teploty prepnite do polohy MAX.
5
Zástrčku pripojte do uzemnenej zásuvky el. siete.
6
Keď zhasne kontrolné svetlo nastavenia teploty, žehličku odpojte zo
siete.
7
Žehličku podržte nad umývadlom, stlačte a podržte tlačidlo Calc-
Clean na odstraňovanie vodného kameňa a jemne potraste žehličkou
dopredu a dozadu.
,
Zo žehliacej platne bude vychádzať para a vriaca voda. Pritom sa
vyplavia nečistoty a zvyšky vodného kameňa (ak sú).
8
Keď sa spotrebuje všetka voda zo zásobníka, uvoľnite tlačidlo na
odstraňovanie vodného kameňa Calc-Clean.
9
Ak je v žehličke naďalej veľa nečistôt, postup odstraňovania vodného
kameňa zopakujte.
Po odstránení vodného kameňa
1
Žehličku pripojte do siete a nechajte ju zahriať, aby sa vysušila
žehliaca plocha.
2
Žehličku vypnite keď dosiahne nastavenú teplotu žehlenia.
3
Prejdite žehličkou jemne po kúsku použitej utierky, aby ste odstránili
vodné škvrny, ktoré sa vytvorili na žehliacej platni.
4
Skôr, ako žehličku odložíte, nechajte ju vychladnúť.
SLOVENSKY
157
Образец