Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 156 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 156 из 194
Odkladanie
1
Ovládač naparovania nastavte do polohy 0 a žehličku odpojte zo
siete.
2
Vyprázdnite zásobník na vodu.
3
Žehličku nechajte vychladnúť na bezpečnom mieste.
4
Sieťový kábel omotajte okolo výstupku na jeho odkladanie a zaistite
ho svorkou na prichytenie kábla.
5
Žehličku skladujte vo vzpriamenej polohe na suchom a bezpečnom
mieste.
Ochranný teplovzdorný kryt (len určité modely)
Žehličku môžete odložiť na ochranný teplovzdorný kryt ihneď po žehlení.
Nie je potrebné, aby sa žehlička najskôr ochladila.
Ochranný teplovzdorný kryt nepoužívajte počas žehlenia.
1
Sieťový kábel omotajte okolo výstupku na jeho odkladanie a zaistite
ho svorkou na prichytenie kábla.
2
Žehličku postavte na ochranný teplovzdorný kryt.
Životné prostredie
-
Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte spolu s bežným
komunálnym odpadom, ale kvôli recyklácii ho odovzdajte na mieste
oficiálneho zberu. Touto činnosťou pomôžete chrániť životné
prostredie.
SLOVENSKY
158
Образец