Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 158 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 158 из 194
Problém
Možná príčina
Riešenie
Do zásobníka na vodu ste
pridali nejakú prísadu.
Zásobník opláchnite a do vody v zásobníku
nepridávajte žiadnu prísadu.
Nastavená teplota je priveľmi
nízka na použitie žehlenia s
naparovaním.
Nastavte teplotu
2
alebo vyššiu.
Použili ste funkciu prídavného
prúdu pary pri nastavení
teploty nižšej ako
3
.
Otočný regulátor teploty nastavte do polohy
medzi
3
a MAX.
Zo žehliacej platne
po schladení, alebo
odložení žehličky
kvapká voda.
Žehličku ste položili do
horizontálnej polohy pričom
v zásobníku na vodu zostala
voda.
Vyprázdnite zásobník na vodu.
Počas žehlenia z
otvorov v žehliacej
ploche vychádzajú
usadeniny a
nečistoty.
Tvrdosť používanej vody
spôsobuje vznik usadenín.
Raz alebo niekoľkokrát použite funkciu Calc-
Clean (pozrite si kapitolu „Čistenie a údržba“,
časť „Použitie funkcie Calc-Clean“).
Bliká červené svetlo
(len určité modely).
Funkcia automatického
vypnutia vypla žehličku
(pozrite si kapitolu „Funkcie“,
časť „Funkcia automatického
vypnutia“).
Mierne pohnite žehličkou, aby ste deaktivovali
funkciu automatického vypnutia. Svetlo
automatického vypnutia zhasne.
Žehlička vydáva
bzučivý zvuk.
Funkcia dávkovania
ionizovanej pary DeepSteam
je zapnutá.
Ak počas žehlenia bez naparovania počujete
bzučanie, stlačením tlačidla funkcie ionizovanej
pary DeepSteam túto funkciu vypnite. Funkcia
ionizovanej pary DeepSteam nie je účinná pri
žehlení bez naparovania.
Žehlička prestane
vydávať bzučivý
zvuk, aj keď je
spustená funkcia
ionizovanej pary
DeepSteam.
Zvuk prestal znieť, pretože
ste žehličku postavili do
vzpriamenej polohy.
Keď začnete opäť žehliť, žehlička začne znova
vydávať bzučivý zvuk.
SLOVENSKY
160
Образец