Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 159 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 159 из 194
161
Uvod
Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite
popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte izdelek
na www.philips.com/welcome.
Splošni opis (Sl. 1)
1
Nastavek za pršenje
2
Odprtina za polnjenje
3
Gumb za pršenje
4
Parni regulator
5
Gumb za izpust pare
6
Gumb za ionsko funkcijo DeepSteam (samo GC4880, GC4875,
GC4870)
7
Indikator ionske funkcije DeepSteam (samo GC4880, GC4875,
GC4870)
8
Temperaturni regulator
9
Jantarni indikator temperature (vsi modeli)/rdeči indikator samodejnega
izklopa (samo GC4891/GC4890/GC4880/GC4875/ GC4870/GC4865/
GC4860/GC4856/GC4855/GC4852/GC4851/ GC4850).
10 Omrežni kabel
11 Tipska ploščica
12 Likalna plošča
13 Gumb Calc-Clean
Ni prikazano: zaščitna prevleka, odporna proti vročini (samo GC4880)
Ni prikazano: posodica za polnjenje
Pomem
bno
Pred uporabo aparata natančno preberite ta uporabniški
priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.
Nevarnost
-
Likalnika nikoli ne potapljajte v vodo.
Opozorilo
-
Pred priključitvijo aparata preverite, ali na omrežnem
vtiču označena napetost ustreza napetosti lokalnega
električnega omrežja.
-
Aparata ne uporabljajte, če je vtikač, omrežni kabel ali
aparat poškodovan, če vam je aparat padel po tleh ali
če pušča.
-
Poškodovani omrežni kabel sme zamenjati le podjetje
Philips, Philipsov pooblaščeni servis ali ustrezno
usposobljeno osebje.
-
Na električno omrežje priklopljenega aparata nikoli
ne puščajte brez nadzora.
SLOVENŠČINA
Образец