Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 160 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 160 из 194
-
Aparat ni namenjen uporabi s strani otrok in oseb
z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi
sposobnostmi ali oseb s pomanjkljivimi izkušnjami in
znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim
svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
-
Pazite, da se otroci ne igrajo z aparatom.
-
Pazite, da omrežni kabel ne pride v stik z vročo
likalno ploščo.
Previdno
-
Aparat priključite le na ozemljeno vtičnico.
-
Omrežni kabel redno pregledujte zaradi morebitnih
poškodb.
-
Likalna plošča se lahko zelo segreje in vam ob dotiku
povzroči opekline.
-
Ko končate z likanjem, ko likalnik čistite, ko polnite ali
praznite zbiralnik za vodo in tudi, če likanje prekinete
in odidete proč le za kratek čas: nastavite parni
regulator na položaj 0, postavite likalnik pokonci na
peto in izvlecite omrežni vtikač iz omrežne vtičnice.
-
Likalnik postavite in uporabljajte na stabilni, ravni in
vodoravni podlagi.
-
V zbiralnik za vodo ne zlivajte parfuma, kisa, škroba,
sredstev za odstranjevanje vodnega kamna, dodatkov
za likanje in drugih kemikalij.
-
Aparat je namenjen izključno uporabi v gospodinjstvu.
Elektromagnetna polja (EMF)
Ta Philipsov aparat ustreza vsem standardom glede elektromagnetnih
polj (EMF). Če z aparatom ravnate pravilno in v skladu z navodili v tem
priročniku, je njegova uporaba glede na danes veljavne znanstvene dokaze
varna.
Pred prvo uporabo
1
Z likalne plošče odstranite vse nalepke, zaščitno folijo ali plastiko.
2
Sperite in osušite posodico za polnjenje.
SLOVENŠČINA
162
Образец