Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 163 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 163 из 194
Uporaba aparata
Opomba: Med prvo uporabo se lahko iz likalnika pokadi.To traja le krajši čas.
Likanje brez pare
1
Nastavite parni regulator na položaj 0 (=brez pare).
2
Nastavite ustrezno temperaturo likanja (oglejte si poglavje “Priprava
za uporabo”, razdelek “Izbira temperature in nastavitve pare”).
Likanje s paro
1
Poskrbite, da je v zbiralniku za vodo voda.
2
Nastavite ustrezno temperaturo likanja (oglejte si poglavje “Priprava
za uporabo”, razdelek “Izbira temperature in nastavitve pare”).
3
Nastavite ustrezno nastavitev pare (oglejte si poglavje “Priprava za
uporabo”, razdelek “Izbira temperature in nastavitve pare”).
Opomba: Likalnik začne proizvajati paro, ko doseže nastavljeno temperaturo.
SLOVENŠČINA
165
Образец