Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 165 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 165 из 194
5
Znova pritisnite gumb za ionsko funkcijo DeepSteam, da izklopite
ionsko funkcijo DeepSteam.
Opomba: Ionska funkcija DeepSteam je učinkovita samo, če jo uporabljate v
kombinaciji s paro in nastavitvijo temperature med
2
in MAX.
Opomba: Pri likanju brez pare in/ali pri nastavitvi z nizko temperaturo
izklopite funkcijo ionov DeepSteam.Vendar likanje pri nizki temperaturi brez
pare in z vklopljeno funkcijo ionov DeepSteam likalnika ne bo poškodovalo.
Opomba: Izpust pare z ioni DeepSteam se spreminja glede na temperaturo
likanja.
Funkcije
Funkcija pršenja
Funkcijo pršenja lahko uporabite pri katerikoli temperaturi, da pred likanjem
navlažite blago. To pomaga pri odstranjevanju najtrdovratnejših gub.
1
Poskrbite, da je v zbiralniku za vodo voda.
2
Večkrat pritisnite gumb za pršenje, da pred likanjem navlažite blago.
Funkcija za izpust pare
Izpust pare iz posebne likalne plošče Steam Tip pomaga zgladiti trdovratne
gube. Izpust pare izboljša porazdelitev pare, da doseže vse pore oblačila.
Ta funkcija deluje pri nastavitvah temperature med
3
in MAX.
1
Pritisnite in sprostite gumb za izpust pare.
Izpust pare v navpičnem položaju
1
Funkcijo za izpust pare lahko uporabite tudi, ko držite likalnik v
navpičnem položaju.
To je uporabno zlasti pri likanju visečih oblek, zaves itd.
Pare nikoli ne usmerjajte proti ljudem.
SLOVENŠČINA
167
Образец