Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 166 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 166 из 194
Preprečevanje kapljanja
Likalnik je opremljen s funkcijo preprečevanja kapljanja: likalnik pri prenizki
temperaturi samodejno zaustavi proizvajanje pare, da prepreči kapljanje iz
likalne plošče. Ko se to zgodi, boste morda zaslišali zvok.
Funkcija samodejnega izklopa (samo pri določenih modelih)
Funkcija samodejnega izklopa samodejno izklopi likalnik, če se le-ta nekaj
časa ne premakne.
,
Rdeči indikator samodejnega izklopa utripa, kar pomeni, da je funkcija
samodejnega izklopa izklopila likalnik.
Da likalnik ponovno segrejete:
1
Primite likalnik ali ga rahlo premaknite.
,
Rdeči indikator samodejnega izklopa neha svetiti.
,
Če se temperatura likalne plošče spusti pod nastavljeno temperaturo
likanja, zasveti jantarni indikator temperature.
2
Če jantarni indikator temperature po premiku likalnika zasveti, z
likanjem počakajte, dokler ne ugasne.
Opomba: Če jantarni indikator temperature po premiku likalnika ne zasveti,
ima likalna plošča še vedno primerno temperaturo za likanje in likalnik je
pripravljen za uporabo.
Čiščenje in vzdrževanje
Čiščenje
1
Parni regulator nastavite na položaj 0, izključite vtikač iz omrežne
vtičnice in počakajte, da se likalnik ohladi.
2
Z vlažno krpo in blagim (tekočim) čistilom obrišite delce in druge
usedline z likalne plošče.
Da ohranite likalno ploščo gladko, se izogibajte stiku s kovinskimi
predmeti. Za čiščenje likalne plošče ne uporabljajte grobih čistilnih gobic,
kisa ali drugih kemikalij.
3
Zgornji del aparata očistite z vlažno krpo.
4
Zbiralnik za vodo redno spirajte s čisto vodo. Po čiščenju ga vedno
izpraznite.
Sistem proti vodnemu kamnu z dvojnim delovanjem
-
Tableta za odstranjevanje apnenca preprečuje, da bi apnenec zamašil
odprtine za paro. Tableta je vedno aktivna in je ni treba zamenjevati.
-
Funkcija za odstranjevanje vodnega kamna iz likalnika odstranjuje delce
vodnega kamna.
Uporaba funkcije za odstranjevanje vodnega kamna
To funkcijo uporabite vsaka dva tedna. Če je voda na vašem območju zelo
trda (če med likanjem iz likalne plošče prihajajo drobci vodnih usedlin), jo
uporabljajte pogosteje.
1
Pazite, da bo aparat izključen iz električnega omrežja.
2
Nastavite parni regulator na položaj 0.
SLOVENŠČINA
168
Образец