Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 169 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 169 из 194
Težava
Možni vzrok
Rešitev
Likalnik je priključen
na električno
omrežje, vendar je
likalna plošča hladna.
Težava je v povezavi.
Preverite omrežni kabel, vtikač in stensko vtičnico.
Temperaturni regulator je
nastavljen na MIN.
Nastavite temperaturni regulator na ustrezni
položaj.
Likalnik ne oddaja
pare.
V zbiralniku za vodo ni dovolj
vode.
Napolnite zbiralnik za vodo (oglejte si “Priprava
pred uporabo”, poglavje “Polnjenje zbiralnika za
vodo”).
Parni regulator je nastavljen
na 0.
Nastavite parni regulator na položaj med 1 in 6
(oglejte si poglavje “Uporaba aparata”, razdelek
“Likanje s paro”).
Likalnik ni dovolj vroč in/
ali aktivirala se je funkcija
preprečevanja kapljanja.
Nastavite temperaturo likanja, ki je primerna za
likanje s paro (
2
do MAX). Postavite likalnik
pokonci in počakajte, da indikator temperature
neha svetiti, preden začnete likati.
Likalnik ne oddaja
pare.
Funkcijo za izpust pare ste v
kratkem obdobju uporabili
prevečkrat.
Nadaljujte z likanjem v vodoravnem položaju in
pred ponovno uporabo funkcije za izpust pare
malo počakajte.
Likalnik ni dovolj vroč.
Nastavite temperaturo likanja, pri kateri je
mogoče uporabiti funkcijo za izpust pare (
3
do MAX). Likalnik postavite pokonci in počakajte,
da indikator temperature neha svetiti, preden
uporabite funkcijo za izpust pare.
Vodne kapljice med
likanjem kapljajo na
tkanino.
Pokrovčka odprtine za
polnjenje niste pravilno zaprli.
Pritisnite pokrovček za polnjenje, da zaslišite klik.
V zbiralnik za vodo ste dali
dodatek.
Sperite zbiralnik za vodo in vanj ne vlivajte
dodatkov.
Nastavljena temperatura je
prenizka za likanje s paro.
Temperaturo nastavite na
2
ali več.
Funkcijo za izpust pare
ste uporabili pri nastavitvi
temperature, nižji od
3
.
Nastavite temperaturni regulator na nastavitev
med
3
in MAX.
Ko se likalnik ohladi
ali ko ga pospravite,
skozi likalno ploščo
kaplja voda.
Likalnik ste postavili v
vodoraven položaj, v
zbiralniku za vodo pa je še
ostalo nekaj vode.
Izpraznite zbiralnik za vodo.
Med likanjem iz
likalne plošče uhajajo
nečistoče in delci
vodnega kamna.
Zelo trda voda povzroči
nastajanje vodnega kamna v
likalniku.
Enkrat ali večkrat uporabite funkcijo za
odstranjevanje vodnega kamna (oglejte si
poglavje “Čiščenje in vzdrževanje”, razdelek
“Uporaba funkcije za odstranjevanje vodnega
kamna”).
SLOVENŠČINA
171
Образец