Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 172 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 172 из 194
-
Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya
talimatı olmadan, fiziksel, sinirsel ya da zihinsel becerileri
gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından yetersiz kişiler
tarafından (çocuklar da dahil) kullanılmamalıdır.
-
Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
-
Elektrik kablosunun sıcak ütü tabanına temas
etmesine izin vermeyin.
Dikkat
-
Cihazı sadece topraklı prize takın.
-
Olası hasarlara karşı elektrik kablosunu düzenli olarak
kontrol edin.
-
Ütünün tabanı aşırı ısınabilir ve dokunulduğunda
yanıklara yol açabilir.
-
Ütülemeyi bitirdiğinizde, ütüyü temizlediğinizde,
su haznesini doldurup boşalttığınızda veya kısa bir
süre için ara verdiğinizde, buhar ayar düğmesini 0
konumuna getirin ve ütüyü dik olarak arka kısmının
üzerine oturtarak cihazın fişini prizden çekiniz.
-
Ütüyü her zaman sabit, düz ve yatay bir yüzeyde
bulundurun ve kullanın.
-
Su haznesine parfüm, sirke, kola, kireç çözücü ürünler,
ütülemeye yardımcı olacak ürünler ve diğer kimyasal
maddeler koymayın.
-
Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlara
uygundur. Bu cihaz, gereği gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde
kullanıldığında, bugünün bilimsel verilerine göre kullanımı güvenlidir.
İlk kullanımdan önce
1
Tabanın altında bulunan etiket, koruyucu folyo ya da plastiği çıkartın.
2
Doldurma kabını yıkayın ve kurulayın.
Cihazı kullanıma hazırlama
Su haznesinin doldurulması
Kullanılması gereken su tipi
Su haznesini doldurmak için normal musluk suyu kullanabilirsiniz.
İpucu: Bulunduğunuz yerdeki musluk suyu çok sertse, eşit miktarda saf suyla
karıştırmanızı tavsiye ediyoruz. Sadece saf su kesinlikle kullanmayın.
TÜRKÇE
174
Образец