Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 18 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 18 из 194
Преди първата употреба
1
Свалете всякакви лепенки, защитно фолио или пластмаси от
гладещата повърхност.
2
Изплакнете и подсушете чашката за пълнене.
Подготовка за употреба
Наливане на вода в резервоара
Тип вода, който да се използва
За пълнене на водния резервоар можете да използвате нормална
чешмяна вода.
Съвет: Ако чешмяната вода във вашия район е много твърда,
препоръчваме ви да я смесите с равно количество дестилирана вода.
Не използвайте само дестилирана вода.
1
Проверете дали уредът е изключен от контакта.
2
Нагласете регулатора на парата в положение 0 (= без пара).
3
Отворете капачката на отвора за пълнене.
4
Наклонете ютията настрани и с чашката за пълнене налейте вода
от чешмата в резервоара за вода до максималното ниво.
Не пълнете водния резервоар над знака MAX.
Не сипвайте във водния резервоар парфюм, оцет, кола, препарати
за отстраняване на накип, помощни препарати за гладене или други
химикали.
5
Затворете капачката на отвора за пълнене (със щракване).
БЪЛГАРСКИ
20
Образец