Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 19 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 19 из 194
Избор на настройката на температурата и парата
Настройки на температурата и парата
Вид тъкан
Настройка на
температурата
Настройка на
парата
Парен удар
Йонизирана пара
DeepSteam (само
за определени
модели)
Лен
MAX
5-6
\
да
Памук
3
3-4
\
да
Вълна
2
1-2
няма данни
да
Коприна
1
0
няма данни
няма данни
Синтетични тъкани
(например акрилни,
найлонови, полиамидни,
полиестерни)
1
0
няма данни
няма данни
1
Само за определени модели: махнете термоустойчивия
предпазен капак.
Не оставяйте термоустойчивия предпазен капак върху гладещата
повърхност по време на гладене.
2
Поставете ютията върху петата й.
3
Задайте необходимата температура на гладене чрез завъртане
на температурния регулатор в съответното положение
(вижте таблица “Настройки на температурата и парата” по-горе).
Проверете етикета за пране на дрехата за вида тъкан.
Ако не знаете от какъв вид или видове тъкани е изделието,
определете правилната температура за гладене чрез изглаждане на
някаква част, която няма да се вижда, когато носите или използвате
изделието.
Коприна, вълнени и синтетични материи: гладете от обратната страна
на плата, за да избегнете образуване на лъскави петна. За да избегнете
петната, не използвайте функцията за пръскане.
Започнете гладенето с изделия, които изискват най-ниската
температура на гладене, например такива от синтетични влакна.
4
Задайте необходимата настройка на парата (вижте таблица
“Настройки на температурата и парата” по-горе).
Забележка: Проверете дали избраната от вас настройка на парата е
подходяща за зададената температура на гладене.
БЪЛГАРСКИ
21
Образец