Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 20 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 20 из 194
5
Включете щепсела в заземен контакт.
,
Светва кехлибареният температурен индикатор.
6
Когато индикаторната лампа с кехлибарен цвят за температурата
изгасне, изчакайте малко, преди да започнете да гладите.
,
По време на гладене индикаторът за температурата от време на
време светва.
Използване на уреда
Забележка: При първото използване от ютията може да излезе малко
дим. Не след дълго той ще изчезне.
Гладене без пара
1
Нагласете регулатора на парата в положение 0 (= без пара).
2
Задайте необходимата температура на гладене (вижте глава
“Подготовка за употреба”, раздел “Избор на настройката на
температурата и парата”).
Гладене с пара
1
Уверете се, че в резервоара има вода.
2
Задайте необходимата температура на гладене (вижте глава
“Подготовка за употреба”, раздел “Избор на настройката на
температурата и парата”).
БЪЛГАРСКИ
22
Образец